Kamis, 23 Februari 2012

SILABUSMajlis Pengajian Aly Wafa Tajul Arifin ( Pusat Bekasi )

Dalam tingkatan pelajaran Ilmu Tasawuf (teori dan praktek), seseorang diangkat/diwisuda menjadi Mursyid Kamil Mukamil apabila telah menamatkan pelajarannya dalam Ilmu Syariat Islam, Ilmu Haqiqat, serta Ilmu Marifatullah, dan menurut ketentuan Allah melalui Pembimbing (Mursyid)-nya orang tersebut secara lahir bathin telah mampu untuk membina dan mengajarkan keilmuan-keilmuan tersebut kepada orang lain. beliau mendapatkan bimbingan Ilmu Syariat Islam, Ilmu Haqiqat, dan Ilmu Marifatullah dari para Tuan Guru, yang diantaranya dari Pondok Pesantren Babussalam Langkat Sumatera Utara, sampai tamat diangkat sebagai Khalifah/Mursyid, serta mendapatkan Rantai Silsilah atau sanad (lihat Rantai Emas/Golden Chain) sehingga beliau diperbolehkan membimbing dan mengajarkan keilmuan-keilmuan tersebut kepada orang lain.


Silsilah singkat Saman Qodiri Al Khalawati :
....
41. Syekh Abdurachman Al Kholidi
42. Syekh Abdul Qodim Belubus
43. Syekh H.Ibrahim Bonjol
44. Syekh H.Nu'man
45. Pembina MP AWTA/Yayasan Babussalam Bekasi

 
Silsilah singkat Naqsyabandi Al Kholidi :
....
35. Syekh Sulaiman Zuhdi
36. Syekh Abdul Wahab Rokan
37. Syekh Muhammad Daud
38. Syekh Abdurrohmat
39.
Pembina MP AWTA/Yayasan Babussalam Bekasi 

SILABUS MATA PELAJARAN

THORIQOTUS  SUFIYAH  SAMAN QODIRI AL-KHALAWATI WA-NAQSYABANDI AL-KHOLIDI

A.Pelajaran Ilmu Syari’ah
1. AL MASA’IL FII TAFSIR AL-QUR’ANUL KARIM ( Mempelajari Syariah Islam berbagai masalah di dalam Tafsir Al-qur’an yang mulia )

B. PELAJARAN HAQIQAT WA THORIQOH

I.1. TALQIN SYAHADAH
I.2. TALQIN DZIKIR

 II. PELAJARAN SULUK

 II.1. DZIKIR QOLBU ( Dzikir Hati )
 
  II.2. DZIKIR LATHOIF ( DZIKIR TUJUH TEMPAT )

  •  Latifatul Qolbi
  • Latifatul Ruh
  • Latifatul Sir
  • Latifatul Khofi
  • Latifatul Akhfa
  • Latifatul Nafsun Natiqoh
  • Latifatul Kullu Jasad
  3. DZIKIR NAFI WAL ISBAT
  4. DZIKIR WUKUF
  5. MUROQOBAH ITHLAK
  6. MUROQOBAH AHDIYATUL AF’AL
  7. MUROQOBAH MA’IYYAH
  8. MUROQOBAH AKROBIYYAH
  9. MUROQOBAH AHDIYATUDZ-DZAT
10. MUROQOBAH AHDIYATUL DZAT SYARFI WAL BAHTI
11. MAQOM MUSYAHADAH
12. MAQOM MUKASYAFAH
13. MAQOM MUKHOBALAH
14. MAQOM MUKAFFAHAH

15. MAQOM FANA FILLAH
16. MAQOM BAQO BILLAH
17. MAQOM TAHLIL LISAN

C. PENAMATAN PELAJARAN KEPUTUSAN KAJI
1. Shirotul Maut  (8 Pintu Jalan Kematian) (Dibukakan oleh Mursyid dlm 6 jam)
2.Musyahadah Haqiqatul Nafsi ( liqo-un nafsi ) (melihat wujud nafsi dengan mata kepala)
3.Musyahadah Nurun ‘alan Nurin (Liqo Allah) (Qs 24:35) (Dibukakkan Mursyid 2-4 jam)
4.Musyahadah Haqiqatun Muhammadiyyah SAWW (Berjumpa dengan Rasullullah SAWW/Liqo Rosul)

D. Adapun Pelajaran Tambahan Bagi Mereka Yang Telah Sampai  Kepada Penamatan Pelajaran ( Keputusan Kaji ) Ada Sembilan.

1.Maqam Mahabbah ila Silsilah Thoriqotul Aliyah.
2.Musyahadah Aimmah (ketemu ahli silsilah).
3.Haqiqatul Wilayatul Ula.
4.Haqiqatul Kamalatur Risalah.
5.Haqiqatul Kamalatul Qur’an.
6.Haqiqatul Kamalatul Ka’bah.
7.Haqiqatul Kamalatus Sholah.
8.Haqiqatul Kamalatul Ulul Azmi.
9.Haqiqatul Kamalatun Muhammad SAWW.


Demikianlah Silabus Mata Pelajaran Ini Untuk Disebar Luaskan Kepada Seluruh Murid Dan Kepada Seluruh Pencinta Thoriqotus Shufiyah Serta Masyarakat Muslim Dimana Saja Berada.

JL. BINTARA PRADANA NO 55 BINTARA BEKASI BARAT Telp : 021-88854506 / 88854507. Fax : 021-8868024

Wassalamualaikum wr wb